Tempo-vaunujen käyttöönotto ja huolto-ohjeet - Agri-Kymi

Tempo-vaunujen käyttöönotto ja huolto-ohjeet

Kaikille Tempo-vaunuille on omat erilliset käyttöönotto- ja huolto-ohjeet, jotka annetaan käyttäjälle luovutuksen yhteydessä. Jotta vaunut pysyvät kunnossa ja ennen kaikkea turvallisina käyttää, ohjeita kannattaa ja pitää noudattaa tarkasti. Lue vaunun käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet huolellisesti ennen sen kytkemistä traktoriin.

Agri-Kymin maahantuomia Tempo-vaunuja ovat maansiirto- ja yleisperävaunut, paalivaunut sekä lannanlevitysvaunut.

 

Tärkeimmät toimenpiteet ja huomioon otettavat asiat sekä ennen käyttöä että säännöllisesti käytön jälkeen ovat nämä:

 • Tarkista renkaiden ilmanpaineet ja pyörien pulttien kiristys
 • Säädä jarrut
 • Kiinnitä ja varmista hydrauliikkaletkut
 • Rasvaa rasvauskohteet
 • Käytä, lastaa ja pura perävaunua vain traktoriin kiinnitettynä
 • Puhdista heijastimet ja takalyhdyt sekä tarkasta valojen toiminta
 • Älä kuormaa vaunuun sen kantavuutta enempää
 • Älä käytä vaunua mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen

 

KÄYTÄ VAUNUA TURVALLISESTI

Koneen tulee aina olla pysäköitynä, kun huolto- tai korjaustöitä tehdään.

Tempo-traktoriperävaunut on tarkoitettu materiaalien kuljetukseen. Muista, että henkilöiden kuljettaminen perävaunulla ja liikkuvaan perävaunuun nouseminen on ehdottomasti kielletty. Kappaletavaran sitomista varten on lavassa sidontakoukut.

Kuormaa materiaali lavalle aina tasaisesti joka puolelle lavaa. Vaunua saa kuormata vain kun vaunun vetolenkki on kytketty traktorin vetokoukkuun, jotta se pysyy hyvin oikeassa asennossa. Seisontatuen varassa vaunua ei saa kuormata tai kipata.

Valmistajan suosittelema suurin ajonopeus on 40 km tunnissa.

Vaunu tulee pysäköidä kiinteälle alustalle, jonka kaltevuus on enintään 8,5° mihin tahansa suuntaan. Pysäköitäessä vaunun paikallaan pysyminen on varmistettava pyöräkiiloilla.

Ensimmäiset toimenpiteet ja huolto

Pyörien pulttien kireys on tarkastettava muutamaan kertaan ensimmäisten käyttöpäivien aikana ja säännöllisesti sen jälkeenkin. Myös kaikki muutkin kierreliitokset ja lukitukset on tarkastettava kolmen tunnin ajon jälkeen ja sen jälkeen noin kahden viikon välein.

Voitele koneen rasvanipat noin 50 käyttötunnin välein. Tarkasta renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti.

Vaunun voitelukohteet on lueteltu koneen käyttöohjeen lopussa ja merkattu kuviin.

Vaunu on hyvä pitää puhtaana maalipinnan kestävyyden vuoksi. Mikäli maalipinta vaurioituu, on kyseinen kohta maalattava tai muuten suojattava ruostumiselta. Lannanlevitysvaunut tulee putsata huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Talviolosuhteissa kiinnijäätyneet pohjakuljettimet, putkistot ja keskipakoispumppu saattavat johtaa käyttökoneiston vaurioitumiseen.

Tempo MZHT -lietevaunun säiliö tulee tyhjentää aina käytön jälkeen.

Perävaunun jarrujen kytkeminen

Jarrujen hydrauliikkaletku kytketään traktorin jarruventtiiliin, jolloin vaunun jarrut toimivat automaattisesti traktorin jarrupoljinta painettaessa. Jos traktorissa ei ole jarruventtiiliä, voidaan vaunun jarrut kytkeä hydrauliikkaventtiiliin, jolloin vaunun jarruletkun liitin on korvattava traktorin hydrauliikkaventtiiliin sopivalla pikaliittimellä. Traktorin hydrauliikkaventtiiliä jarrutukseen käytettäessä on varottava liian voimakasta jarrutusta ja lukkojarrutusta.

Kippisylintereiden huolto

Tempon maansiirto- ja yleisperävaunuissa käytettävien kippisylintereiden kaikki sylinterien putket ovat kromattuja ja kipit ovat helposti purettavia huoltotoimenpiteitä varten.

Kippisylinterit vaativat vähäistä huoltoa, mutta muutamia asioita on kuitenkin otettava huomioon.

 • Kippien ulkopinta vaatii säännöllistä puhdistamista ja rasvausta. Puhdistus on hyvä suorittaa normaaliolosuhteissa kolmen kuukauden välein mutta talviolosuhteissa, suolatuilla teillä ajettaessa suositellaan puhdistusta vähintään yhden kuukauden välein.
 • Kippien ei kuulu olla täysin tiiviitä, vaan niiden tiivisteiden on tarkoitus päästää läpi hieman öljyä, jotta kippien pinta pysyy rasvaisena. Jos kipin oma suojaöljy ei riitä muodostamaan kalvoa kipin pinnalle, tulee käyttää muuta rasvaa, esimerkiksi sprayvaseliinia.
 • Mikäli kippejä kuormitetaan tai käytetään enemmän kuin normaalisti, tiivisteet tulisi vaihtaa vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.
Tempo-vaunuissa kippisylinterit ovat täysikromatut.

Säilytä vaunua puhtaana ja mieluiten sisätiloissa

Pitempiaikaista säilytystä varten Tempo-vaunu on huolellisesti puhdistettava ja sen osat on voideltava. On suositeltavaa säilyttää vaunua sisätiloissa.  Koneen renkaat voivat vaurioitua pitkäaikaisessa ulkosäilytyksessä. Suojaa renkaat auringon valolta.

Hydrauliikkasylinterit tulee olla säilytettäessä siten, että männänvartta on mahdollisimman vähän näkyvissä. Näkyviin jäävät männänvarren osat tulee suojata vaseliinilla tai paksulla öljyllä.

 

Kun tarvitset vaunuun uusia varaosia tai tarvikkeita, ota yhteyttä omaan myyjääsi.

Tempo on Agri-Kymin oma tuotemerkki

Tempo tarjoaa maanviljelijöille ja urakoitsijoille laatua järkevällä hinnalla. Suunnittelussa on panostettu erityisesti koneiden käytännönläheisyyteen: ne on helppo korjata itse, joten työt eivät joudu seisomaan korjausta odotellessa. Tempo-koneiden kestävistä materiaaleista valmistetut osat tulevat EU:n alueelta, pääsääntöisesti Virosta ja Latviasta. Tuoteperheeseen kuuluu muun muassa perävaunuja, lautasniittokoneita, lannanlevitysvaunuja, imulevitysvaunuja, takalanoja ja lumilinkoja. Kehitämme ja laajennamme Tempo-tuoteperhettä jatkuvasti, jotta voimme vastata yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

 

Lue muita kirjoituksia

Top