Mitä laki sanoo perävaunun varusteista? - Agri-Kymi

Mitä laki sanoo perävaunun varusteista?

Millaiset vilkut traktorin perävaunussa pitää olla ja mihin ne saa sijoittaa? Voiko vaunussa olla sivuvaloja ja kuinka paljon? Mitä ohjeet sanovat jarruista? Selvitimme tärkeimmät asiat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (nykyisin Traficom) antamista määräyksistä ja ohjeista.

Tuorein ohjeistus traktoreiden, moottorityökoneiden ja niiden perävaunujen hallintalaitteista ja lisäosista annettiin joulukuussa 2018. Virkakielellä kyse on määräyksestä. Perävaunuista annetaan määräyksiä vetoaisaan, jarruihin, kytkentälaitteisiin, roiskesuojiin, valaisimiin ja heijastimiin liittyen.

Agri-Kymin myymissä tuotteissa määräykset otetaan luonnollisesti huomioon jo tuotteen suunnittelussa ja kokoonpanovaiheessa sekä Suomessa tehtävissä viimeistelyasennuksissa ennen asiakkaalle luovutusta.

 

Perävaunun vetoaisa, jarrut ja kytkentälaitteet

Traktorin perävaunun vetoaisa voi määräysten mukaan olla vaakatasossa nivelöity ja sen kiinnitys perävaunun runkoon saa olla joustava kuormituksen pienentämiseksi. Kytkentäkohtaan kohdistuva massa ei saa kuitenkaan ylittää neljää tonnia.

Perävaunussa täytyy olla traktorin jarrupolkimella toimivat jarrut, jos sen akselikohtaisten massojen summa on yli 3500 kg ja sitä vedetään yli 40 km/h nopeudella. Telirakenteisessa perävaunussa jarrujen täytyy vaikuttaa vähintään etummaisen akselin pyöriin. Perävaunussa on myös oltava seisontajarru ja laite, jolla jarrut saadaan toimimaan, jos kytkentä pettää. Jos perävaunua on tarkoitus vetää yli 60 km/h nopeudella, liittyy siihen vielä muitakin EU:n jarrumääräyksiä.

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun kytkentälaitteiden on oltava sellaiset, että kytkentä ei voi itsestään irrota. Niistäkin on erikseen tarkkoja EU:n määräyksiä, jotka otetaan huomioon rakentamisen ja lisälaitteiden asentamisen eri vaiheissa.

Myös roiskesuojat määritellään tarkasti

Kun traktorin perävaunu on tarkoitettu vedettäväksi yli 40 km/h nopeudella, pitää kaikkiin pyöriin asentaa roiskesuojat, ellei korin tai lavan pohja muuten tarpeeksi estä roiskumista. Roiskesuojien on oltava vähintään renkaiden tai tuplarenkaiden levyiset. Etureunan korkeuden pitää olla vähintään 30° korkeimmasta kohdasta (vasemmalta katsottuna klo 11) ja takareunan ainakin akselin tasalla, kun vaunussa ei ole kuormaa.

Kourumaisen roiskesuojan reunan etäisyys akselista ei saa olla suurempi kuin puolitoista kertaa renkaan säde.

 

Perävaunun valot

Määräyksen mukaan traktorin perävaunussa on oltava seuraavat valot ja heijastimet:

  • Suuntavilkut, jos traktorin vilkut eivät selvästi näy
  • Jarruvalot, jos nopeus on yli 40 km/h
  • Etuvalot, jos nopeus on yli 40 km/h
  • Takavalot
  • Sivuvalot, jos nopeus on yli 40 km/h ja korin pituus on yli 6 m
  • Takaheijastimet
  • Etuheijastimet, jos vaunun leveys on yli 2,2 m

Sallittuja traktorin perävaunussa ovat edellisten lisäksi myös takasumuvalo, peruutusvalo ja sivuheijastimet.

Valoja ja heijastimia on asennettava parillinen määrä symmetrisesti. Takasumuvaloa ja peruutusvaloa voi kuitenkin olla yksikin. Valot ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle vaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin ja korkeintaan 1,9 metrin korkeudelle. Heijastimia saa olla enintään 0,9 metrin korkeudella.

Suuntavilkkujen täytyy näyttää oranssia (virallisesti ruskeankeltaista) vilkkuvaa valoa ja niiden tulee olla vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan. Traktorin perävaunun jarru- ja takavalojen pitää olla punaiset ja etuvalojen valkoiset, ja niiden kaikkien täytyy toimia samalla tavalla kuin traktorin omienkin valojen.

Jos yli kuusimetriseen perävaunuun asennetaan sivuvalaisimet, niitä täytyy olla kummallakin puolella vähintään kaksi vähintään kahden metrin päässä toisistaan ja enintään 1,20 metrin korkeudella. Sivuvalojen väri on aina oranssi.

 

Heijastimet ja hitaan ajoneuvon kilpi

Traktorin perävaunun valkoiset etu- ja punaiset takaheijastimet sijoitetaan suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia. Oranssit sivuheijastimet pitää asettaa kuten sivuvalot. Vain takana olevat heijastimet saavat olla kolmion muotoisia.

Hitaan ajoneuvon kilpi sijoitetaan traktorin perävaunun taakse keskelle tai keskilinjan vasemmalle puolelle ja kolmion kärki ylöspäin suunnattuna. Kilpi ei saa ulottua reunojen yli  eikä peittää pakollisia valaisimia tai heijastimia.

 

 

Varustelemme perävaunut toiveittesi mukaan

 

Kun olet hankkimassa traktorin perävaunua tai muuta laitetta, kysy myyjiltämme toiveittesi mukaisia varusteita tai ehdotuksia, jotka ratkaisevat pulmasi. Lain vaatimien varusteiden lisäksi räätälöimme tuotteet niin, että ne palvelevat asiakasta parhaiten.

Agri-Kymiltä saat kustannustehokkaat ja laadukkaat Tempo-perävaunut maatilojen ja urakoitsijoiden käyttöön. Valikoimista löytyvät yleisperävaunut maatilalle, paalivaunut suurten paalikuormien kuljettamiseen sekä parhaista komponenteista rakennetut maansiirtovaunut maatilalle ja urakointiin, myös raskaaseen maansiirtoon. Tempo on tehty suomalaisiin olosuhteisiin ammattilaisille, jotka etsivät kestävää ja toimintavarmaa ratkaisua järkevään hintaan.

 


Agri-Kymi maahantuo ja myy traktorikäyttöisiä työkoneita ja perävaunuja maatilojen ja koneyrittäjien käyttöön. Laaja valikoimamme koostuu kustannustehokkaista ja kilpailukykyisistä tuotteista. Olemme asiantunteva ja mutkaton suomalainen perheyritys, joka panostaa pitkiin kumppanuuksiin ja asiakkuuksiin.

Lue muita kirjoituksia

Top