Heinäkonekysely on valmis – näin viljelijät ja urakoitsijat vastasivat - Agri-Kymi

Heinäkonekysely on valmis – näin viljelijät ja urakoitsijat vastasivat

Kartoitimme tammikuussa tietoja heinäkoneiden käytöstä. Nettikyselyssä kerättiin tietoa mm. siitä, millaisia koneita vastaajilla on käytössä, millaisia ovat käyttökohteet ja mitkä asiat vaikuttavat koneen hankintaan. Viljelijöiden ja urakoitsijoiden tarpeiden ja toiveiden perusteella voimme jälleen kehittää tuotevalikoimaamme parhaiten palvelemaan asiakkaitamme.

 

Kyselyyn osallistui 112 vastaajaa. Heistä valtaosa on käyttänyt heinäkoneita omien maiden käsittelyyn mutta mukana oli myös kymmenen urakointitöihin koneita käyttävää.

 

Nurmea satokasvina niittävistä kyselyn vastaajista suurin osa (65 %) tekee kuivaheinää, loput säilörehua. Noin 80 % vastaajista käyttää heinäkonetta tienvarsien ja pientareiden niittoon.

 

 

Kyselyn käytetyin heinäkone on niin sanottu perusniittokone ilman murskainta. Paalain oli käytössä noin puolella kyselyyn vastanneista. Myös niittomurskaimia, karhottimia ja pöyhimiä käytettiin paljon.

 

Yleisin heinäkone on niittävä niittokone.

 

 

Yli puolet vastaajista niitti kauden aikana alle 20 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin hoidettavia aloja vastaajista oli 15 prosentilla.

 

Niitettävässä pinta-alassa korostuivat alle 50 hehtaarin kokonaisuudet.

 

Koneen valintaan vaikuttavat laatu, hinta ja takuu

Mitkä seikat vaikuttavat eniten koneen valintaan? Vastaajille merkityksellisin asia oli laatu. Lähes yhtä paljon merkitsivät kulutusosien laatu ja hinta, itse koneen hinta sekä takuu. Tärkeitä hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä olivat myös huoltopalvelut, koneen saatavuus ja toimitusaika sekä traktorin tehontarve. Muita vähemmän merkitystä oli lisävarusteilla.

Sanallisissa vastauksissa valintakriteereiksi mainittiin myös mm. tehokkuus, soveltuvuus kivikkoihin, koneen sopiva koko ja paino, riittävän yksinkertainen rakenne, kestävyys sekä luonnollisesti hyvä niittotulos.

Kriteereitä ovat lisäksi maine, väri ja monipuolisuus. Myös hyvällä myyjällä on vaikutusta koneen valintaan. Yksi vastaaja korosti haluavansa ostaa merkkiä, jota myy paikallinen liike, jotta voi tukea sen toimintaa.

 

 

Nostolaitekone on suosituin

Valtaosa eli lähes 90 % vastaajista suosii niittokoneena nostolaitekonetta. Niittomurskaimissa hinattava malli oli hieman suositumpi, mutta niissäkin nostolaitekone oli selkeästi suosituin (60 % vastaajista).

Niittomurskaimen käyttötapana yleisin on käyttö nostolaitekoneena.

 

 

Niittokoneissa suosituin työleveys on kyselyn mukaan alle 3,5 metriä. Yli 100 hehtaaria kaudessa niittävät vastaajat halusivat luonnollisesti isompaa työleveyttä, jopa yli 10 metriä.

Lisävarusteista ja ominaisuuksista tarpeellisimmiksi niittokoneisiin nähtiin terän pikakiinnitys, vapaakytkin nivelakselissa sekä korokejalakset ja hydraulikevennys.

 

Korokejalaksilla saa säädettyä niittokorkeutta.

 

Myös pöyhimissä yli 70 % vastaajista käyttäisi konetta nostolaitekoneena ja vajaa kolmannes hinattavana mallina. Pöyhimien suosituimmat työleveydet ovat neljä ja kuusi metriä.

Pöyhimien lisävarusteista ja ominaisuuksista ykköseksi nousi säädettävä levityskulma mutta lähes yhtä tärkeitä olivat piikin irtoamissuoja sekä varoituskilvet ja tieliikennevalot.

 

 

Kaksiroottorinen karhotin yleisempi

Kaksi kolmesta vastanneesta valitsisi kaksiroottorisen karhottimen. Neljäsosa vastaajista suosii yksiroottorista karhotinta ja muutama myös etukarhotinta.

Karhottimissa suosituimmat työleveydet ovat neljä ja kahdeksan metriä.

Tärkein lisävaruste karhottimelle ovat tukipyörät. Myös roottorien erillisnostoa sekä varoituskilpiä ja tieliikennevaloja pidettiin kyselyssä tarpeellisina. Lisävarusteista karhontasausrulla jakoi vastaajien mielipiteitä, mutta selvästi useammat pitivät sitä tarpeellisena kuin turhana.

 

SaMASZin TWIST-etukarhottimen voi kytkeä adapterin avulla myös traktorin taakse.

 

Kiitos palautteesta

Saimme paljon myös vapaamuotoista palautetta, sekä toiveita ja kehitysehdotuksia tuotevalikoimaan. Kiitos kaikille vastaajille.

Erityisesti Agri-Kymin oman tuotemerkin Tempon KDN-niittokone sai paljon kehuja kestävyydestään ja hinta-laatusuhteestaan. Se onkin yksi kokoluokkansa myydyimmistä niittokoneista, ja erittäin suosittu pienen tehontarpeensa vuoksi.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme Tempo KDN -niittokoneen. Arpaonni suosi Mikko Rantasta Elimäeltä. Onnea voittajalle!

 


Agri-Kymi maahantuo ja myy traktorikäyttöisiä työkoneita ja perävaunuja maatilojen ja koneyrittäjien käyttöön. Tuomme markkinoille ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita, laadukkaita ja järkevästi hinnoiteltuja.

Heinäkoneista tuomme maahan  SaMASZin niittokoneita, karhottimia, pöyhimiä ja murskaimia.  SaMASZin laadukkaat heinäkoneet ovat vakiinnuttaneet asemansa myös urakointikäytössä. Tutustu valikoimaan tästä.

Agri-Kymin oman tuotemerkin vankkarakenteinen Tempo-lautasniittokone on edullinen ja tehokas vaihtoehto niittokoneeksi niin maatilalle kuin urakointikäyttöön esimerkiksi tienvarsiniitossa. Tarjolla on myös kunnostettuja ja tarkastettuja vaihtokoneita.

 

Lue muita kirjoituksia

Top